Współpraca ekonomiczna

Polsko-francuskie relacje handlowe

Francja jest dla Polski strategicznie ważnym partnerem ekonomicznym – jest czwartym rynkiem eksportu z Polski (wartym około 12,2 miliardów euro w 2018 i zajmującym 5,5% całkowitego eksportu) oraz piątym rynkiem importacyjnym Polski (wartego około 8,2 miliardów euro w  2018 i zajmującego 3,5 % całkowitego importu). Odwracając strony, w 2018 roku Polska była dla Francji dziesiątym największym krajem do eksportu i importu. Dwustronny handel między tymi państwami zwiększył się prawie dwa razy od roku 2004, osiągając wartość 20,6 miliardów euro w roku 2018 (wyższą od wartości handlu Francji z Rosją, Turcją czy Japonią). 

Francuskie inwestycje w Polsce

Francja pełni rolę jednego z najważniejszych zagranicznych inwestorów w Polsce. Przyczyniając się do 12% środków zagranicznych inwestycji, jest ich czwartym największym źródłem (zaraz po Holandii, Niemczech i Luksemburgu). Na terenie Polski swoje operacje prowadzi ponad 1300 francuskich firm, które dostarczają 180 000 miejsc pracy. Ich głównymi sektorami są: handel i dystrybucja (Auchan, Carrefour, Leroy Merlin, Intermarché), produkcja industrialna (PSA, L’Oréal, Total), budownictwo (Bouygues, VINCI Construction, Lafarge), usługi finansowe i ubezpieczenia  (BG, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale), hotelarstwo i branża restauracyjna (Accor, Sodexo Group), sektor spożywczy (Bonduelle, Danone, Delifrance), telekomunikacja (Orange), media (Canal Plus, Vivendi Universal). Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych Francji w Polsce wynosiła 17,8 miliardów euro pod koniec roku 2016 (z kolei w 2015 wynosiła 17,9 miliardów euro). Większość francuskich inwestycji znajduje się głównie w sektorze infromacyjnym i komunikacyjnym (48% całego kapitału francuskiego), branża industrialna (16%) oraz handel i naprawy pojazdów mechanicznych (14,9%). Blisko 80% francuskiego kapitału znajduje się w województwie mazowieckim.

Polskie inwestycje we Francji

Pod koniec 2016 roku, polskie inwestycje we Francji osiągały wartość 659,4 milionów euro. Najczęściej znajdowały się w sektorach takich jak – budownictwo (Fakro, Oknoplast, Drutex), przemysł (Can-Pack, Suempol, Sanok-Rubber), technologie informatyczne (Comarch, MakoLab), transport (Wielton, Solaris Bus&Coach), produkcja artykułów gospodarstwa domowego (Amica Wronki), gastronomia (Am-Rest/Pizza Hut i KFC). Dodatkowo zawierają też aktywność polskich spółek w branży finansowej (Pekao, UniCredit). W marcu 2017 roku, Amica, jeden z największych producentów dużych sprzętów domowych, przejęła w sumie 60,71 % Sideme SA, swojego francuskiego odpowiednika za 3,8 milionów euro, zostając jego jedynym właścicielem. W styczniu 2017 roku polska spółka AmRest przejęła 123 punktów restauracyjnych de francuskiej sieci Pizza Hut, a w marcu 2017, 42 kolejne restauracje sieci KFC.W marcu 2018 roku polska spółka Comarch zainaugurowała swoje centrum danych w mieście Lille. Ta inwestycja kosztowała ją 10 milionów euro. Ich misją jest dostarczenie usług hostingu dla firm i inteligentnych rozwiązań miejskich. 

Współpraca bilateralna

Od czasu wcielenia Polski do Unii Europejskiej, relacje tego państwa z Francją były kształtowane przez prawo wspólnotowe. Traktat akcesyjny podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach jest w tej kwestii bardzo istotny. Dnia 29 listopada 2013 roku, w Warszawie odbyła się czwarta konsultacja, w której uczestniczyli prezydenci obu państw. Wtedy właśnie zostało podpisane  „Polsko-Francuskie Partnerstwo Strategiczne” na lata 2013 – 2018. Służyło ono również jako odnowienie partnerstwa strategicznego zawartego w maju 2008 roku. Treść dokument przewiduje szczegóły dot. współpracy ekonomicznej, finansowej, przemysłowej i handlowej. 

Do tego, poprzednimi znaczącymi umowami ekonomicznymi między tymi dwoma państwami są:

  • Umowa pomiędzy rządem Republiki Francuskiej i Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dotyczący zapobieganiu podwójnym podatkom na majątki i dochody. Została ona podpisana w dniu 20 czerwca 1975 roku (za to weszła w życie z dniem 12 września 1976 roku).
  • Protokół dot. pogłębienia i poszerzenia współpracy francusko-polskiej w sektorze ekonomicznym i przemysłowym. Podpisany został w dniu 7 maja 1976 roku (wszedł w życie w momencie jego podpisania)
  • Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Republiką Francuską dot. wzajemnego wsparcia i ochrony inwestycji podpisaną w Paryżu dnia 14lutego 1989 roku (weszła w życie z dniem 10 lutego 1990)
  • Umowa między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Francuską dot. Przedterminowej spłaty długów (z roku 1991) w związku z ich redukcją i restrukturyzacją. Podpisana dnia 28 maja 2008 roku.

Współpraca regionalna

Wiele polskich województw, miast czy też wspólnot, zdecydowało się współpracować z ich francuskimi odpowiednikami. Wspomniana kooperacja zależy od relacji pomiędzy jednostkami i może odbywać się na różne sposoby. Na przykład, może polegać na współpracy ekonomicznej, kulturowej lub naukowej.

Cette publication est également disponible en : Français (Francuski) Polski ??? (Korea?ski)

Szybki kontakt!
+
Wyślij!